Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – na čo si dávať pozor?

Pracovna vesta s pásmy

Už od detstva počúvame od našich rodičov a od nášho okolia, že by sme si na seba mali dávať pozor. Rozličné nástrahy na nás číhajú tak v osobnom živote, ako aj v práci a následne aj pri výkone zamestnania. Nielen v záujme zamestnávateľa by malo byť to, aby zamestnanci boli maximálne chránení. Malo by tak byť aj v prípade zamestnanca, ktorý by mal o svoje bezpečie dbať. Pri výkone zamestnania nás ochráni napríklad pracovna vesta alebo iné ochranné pomôcky, ktoré by mal mať k dispozícií každý zamestnanec.

Bezpečnosť pri práci na prvom mieste

Pracovna vesta aj pre ženy
Varianty pracovnej vesty

V záujme každého zamestnávateľa by mala byť snaha eliminovať nepriaznivé vplyvy, ktoré môžu mať na zdravie zamestnanca negatívny dopad. A to nielen eliminovať, ale súčasne aj zamedzovať ich vzniku. Z toho dôvodu sa zaužívalo slovné spojenie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktoré plní dve základné funkcie – ochrannú a bezpečnostnú. Každá spoločnosť by mala spĺňať určité vopred stanovené normy, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie maximálnej ochrany na pracovisku. Z toho dôvodu je dôležité, aby bol každý zamestnanec právoplatne preškolený a oboznámený s postupmi, ktoré daná spoločnosť v rámci bezpečnosti zamestnancov uplatňuje. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany pri výkone zamestnania je dôležité. A to z viacerých dôvodov. Čo sa týka samotných nákladov, v prípade, ak vznikne na pracovisku úraz, spoločnosť si siahne hlboko do vrecka. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú je potrebné si uvedomiť je to, že v prípade, ak sa zamestnanec zraní a bude nútení ísť na pracovnú neschopnosť, odpadne nám pracovná sila, ktorú bude potrebné nahradiť. A to sa opäť spája s ďalšími nákladmi. Pre samotného zamestnávateľa je teda výhodné, ak takéto prípady nebude musieť riešiť. Z toho dôvodu by malo byť jeho primárnym cieľom zabezpečiť pracovné miesto tak, aby zamestnanec neprišiel k úrazu a súčasne eliminovať možnosť vzniku nebezpečného miesta.

Ako efektívne chrániť zamestnancov a ich zdravie?

K zvýšeniu mieru ochrany a bezpečnosti na pracovisku pomáha viacero zaručených spôsobov. Jedným takým je aj povinnosť nosiť ochranné pomôcky a prostriedky, ktoré majú zamestnanca chrániť. Pomôže vám napríklad pracovná vesta, ochranné rukavice, pracovné odevy alebo nosenie rúška. Na stránke https://ardonsafety.sk nájdete bohatú ponuku ochranných pomôcok, ktoré zvýšia mieru bezpečnosti vašich zamestnancov. Doprajte im pri výkone práce pocit bezpečia aj vy!

You Might Also Like