Využitie fotovoltaických panelov

Fotovoltaický panel v súčasnosti

Pomaly ale isto sa nám začína vykurovacie obdobie a mnohí z nás majú obavy zo stále rastúcich nákladov na vykurovanie. Vykurovacie obdobie v našich podmienkach oficiálne trvá od 1.septembra do 31.mája, avšak dodávatelia tepla môžu prerušiť vykurovanie aj skôr a to za podmienky ak teplota ovzdušia stúpne nad 13 stupňov Celzia a zároveň predpoveď počasia neočakáva pokles tejto hodnoty. To je dosť dlhá doba, kedy treba zabezpečiť vykurovanie a počas ktorej sme závislí od dodávateľov energií.  Ak by ste radi zefektívnili svoj spôsob vykurovania rodinného domu skúste sa poradiť s odborníkmi o vhodnosti inštalácie fotovoltaických panelov. Fotovoltaický panel je navyše šetrný k životnému prostrediu.

Načo slúžia fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely využívajú slnečnú energiu a pomocou nej dokážu vytvárať vlastnú elektrickú energiu, ktorá môže slúžiť na ohrievanie vody a tiež vykurovanie domácnosti. Väčšina fotovoltaických panelov sa dnes vyrába na báze kremíku. Rôzne technológie spracovania kremíku dokážu vyprodukovať viaceré typy článkov, ktoré sa od seba líšia v efektivite. Panely sú konštruované tak, aby boli vysoko odolné aj v extrémnych poveternostných podmienkach, akými môže byť silný dážď, či vietor. Predtým, než sa rozhodnete, poraďte sa s predajcami fotovoltaických systémov, ktorý typ bude pre vás najvhodnejší. Pred výberom je vhodné zistiť,  aká je priemerná spotreba elektrickej energie vo vašej domácnosti a zároveň či chcete fotovoltaické panely využívať na ohrev vody alebo aj na prikurovanie.

Kedy sa vyplatia a aké sú ich výhody

Fotovoltaický panel na domy
Výhody fotovoltaických panelov

Účinnosť fotovoltaických panelov je podmienená najmä tým, aké množstvo priameho slnečného svetla bude na ne dopadať.  Najviac energie dokážu získať ak sú inštalované na šikmú strechu, ktorá je orientovaná na juh, prípadne na juhozápad. Na strechu, ktorá má orientáciu na sever sa ich inštalácia neodporúča. V prípade rovnej strechy samozrejme na orientácii nezáleží.

Fotovoltaika je považovaná za najčistejšiu formu využívania obnoviteľných zdrojov. Nevytvára žiadne škodlivé emisie či znečisťujúce plyny. Energia získavaná zo slnka je zadarmo pre celé ľudstvo. Fotovoltaické panely sú recyklovateľné, bezpečné a vysoko spoľahlivé. Ich životnosť je približne 25-30 rokov. Nevyžadujú si žiadnu údržbu.

Ponuku kvalitných fotovoltaických systémov nájdete na stránke www.viessmann.sk. Spoločnosť ponúka sortiment špičkových technológii pre vykurovacie, priemyselné a chladiace systémy.

You Might Also Like