Otvorenie reštaurácie alebo ako sa nenechať odradiť množstvom povinností

Otvorenie reštaurácie na vidieku

Otvorenie reštaurácie môže znamenať pre množstvo podnikateľov splnenie si dlhoročného sna. Povinností pred otvorením reštaurácie je však viac než dosť a v tejto fáze by ste sa v žiadnom prípade nemali nechať odradiť ich množstvom a tiež časovou náročnosťou ich splnenia. Na otvorenie reštaurácie je z administratívnej časti jedným z prvých krokov, ak nie úplne prvým, založenie živnosti alebo s.r.o. a bez toho sa veru ďalej určite nepohnete. Osobitnou podmienkou otvorenia reštaurácie je v tomto ohľade preukázanie odbornej spôsobilosti podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu. Pred otvorením prevádzky je teda potrebné disponovať dokladom o ukončení príslušného študijného odboru či dokladom o praxi.  

Čo je potrebné vybaviť, ak sa chystáte na otvorenie reštaurácie?

Otvorenie reštaurácie so svojimi blízkymi
Na otvorení reštaurácie si dajte záležať

Otvorenie živnosti alebo založenie s.r.o. je čisto administratívnou záležitosťou a vplyv na budúci úspech podnikania rozhodne nemá. Medzi takéto povinností pred otvorením reštaurácie celkom určite radíme napríklad výber vhodných priestorov. Iste, ak máte skúseného kuchára, ktorý skvele varí, tak si vás proste ľudia nájdu. No predsa len výber vhodnej lokality môže v niektorých prípadoch zohrávať rozhodujúcu úlohu a rozhodne toto tvrdenie platí napríklad pre zariadenia ponúkajúce obedové menu pre zamestnancov priľahlých firiem. Avšak rozhodujúcim faktorom nie je len poloha, ale tiež skutočnosť, či budete môcť v týchto priestoroch vybudovať sklad pre potraviny, šatne pre zamestnancov, sociálne zariadenia a podobne. Pre otvorenie reštaurácie je taktiež dôležitým oznámenie tejto skutočnosti príslušnému mestskému alebo obecnému úradu. Toto oznámenie je v súčasnosti možné taktiež podať cez webový portál a potrebné je dodržať lehotu 5 až 15 dní pred jej samotným otvorením. Bez zamestnancov to určite nepôjde a okrem iných skutočností je pre nich dôležité zabezpečiť im zdravotné preukazy. Prehliadka u všeobecného lekára je samozrejmosťou pre každého z nich pred nástupom do zamestnania. Lekár posúdi ich zdravotnú spôsobilosť a na základe toho im vystaví zdravotný preukaz. Táto povinnosť je upravená príslušnou vyhláškou. V súvislosti so zamestnancami je taktiež potrebné zabezpečiť školenie BOZP a požiarnej ochrany. Absolvovanie týchto školenie je taktiež nariadené legislatívne a potrebné je zabezpečiť ho aj pre dohodárov či brigádnikov. O niečo náročnejším, no o to zaujímavejším, bodom programu bude obstaranie potrebného vybavenia. V tomto ohľade je potrebné nakúpiť vybavenie jedálne a kuchyne, zabezpečenie metrologicky overenej váhy a kalibrovaných teplomerov či kúpa elektronickej registračnej pokladne.  

Viac informácií nájdete na internetovej stránke http://www.ikelp.sk/blog.

You Might Also Like