Elektronické daňové priznanie je samozrejmosťou už aj u nás

Elektronicke danove priznanie cez externú firmu

Podávanie elektronického daňového priznania je teda bežnou praxou už aj v podmienkach SR, pričom realizácia tohto procesu už nesmie byť realizovaná u živnostníkov alebo iných SZČO iným spôsobom. Daňové priznanie v papierovej forme je u spomínaných subjektov teda minulosťou. Elektronicke danove priznanie predstavuje značné odľahčenie príslušných daňových úradov a tie už takéto tlačivá nepreberajú. Do kategórie iných SZČO s povinnosťou podávania elektronického daňového priznania spadajú napríklad znalci, autori alebo finanční poradcovia. Povinnosťou je v tomto prípade vybavenie prístupu do aplikácie určenej na tento účel, resp. registrovať sa pre elektronické doručovanie. Samotné vypĺňanie elektronického tlačiva je o poznanie jednoduchšie ako vypisovanie jeho papierovej verzie, pretože niektoré údaje v ňom sú aplikáciou vyplnené automaticky. 

Elektronické daňové priznanie a niekoľko dôležitých informácií 

Elektronicke danove priznanie je populárnejšie
Informácie v elektronickom daňovom priznaní musia byť správne

Povinnosť komunikácie spomínaných subjektov s daňovým úradom prostredníctvom príslušnej aplikácie nie je len v prípade podávania elektronického daňové priznania a v tomto prostredí sa taktiež rieši napríklad prípadné oznámenie odkladu jeho podávania. Registráciu v aplikácii a zabezpečenie prístupov teda z tohto titulu skutočne nie je vhodné nechávať na posledný možný dátum. Lehota podávania takéhoto priznania je totožná s predošlou papierovou verziou a všeobecne záväzným dátumom je 31. marec. V prípade, že daňovníkovi vznikne daň na úhradu, do tohto termínu je potrebné ju taktiež uhradiť. Prípadné predĺženie lehoty na podanie elektronického daňového priznania je o tri mesiace, resp. šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničných zdrojov. Elektronické daňové priznanie je v prípade živnostníkov alebo iných SZČO podávané výlučne ako typ B. V takomto elektronickom daňovom priznaní je možné okrem príjmov z podnikania uviesť i príjmy zo závislej činnosti akými sú napríklad príjem zo zamestnania alebo pracovnej dohody, príjmy z kapitálového majetku, predaja nehnuteľnosti a podobne. Taktiež je možné uplatniť si daňové výhody a tými sú napríklad daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane a iné. Takéto elektronické daňové priznanie je možné podávať prostredníctvom portálu finančnej správy v troch variantoch. Prvou je dohoda s daňovým úradom o elektronickom doručovaní a prihlasovanie prebieha cez identifikátor a heslo. Ďalšími spôsobmi je kvalifikovaný elektronický podpis alebo občiansky preukaz doplnený o elektronický čip.  

Viac sa informácií sa dočítate na internetovej stránke https://www.mojedane.sk/.

You Might Also Like