Frekvenčné meniče a niektoré z možných komplikácií

Frekvenčné meniče a spôsoby ich využitia

Aplikácia frekvenčných meničov je v súčasnosti pomerne rozšírená a špeciálnou oblasťou ich používania je bežne dostupná spotrebná elektronika. Napriek tomu, že väčšina z nás zadefinovať frekvenčné meniče absolútne nedokáže, máme ich doma vo viacerých výrobkoch a zvykneme ich používať na dennej báze. Ako príklad využitia frekvenčných meničov si uveďme klimatizačnú jednotku. Pokiaľ by v týchto zariadeniach neboli namontované, tak teplotu by sme si nevedeli upravovať v súlade s našimi požiadavkami. Klímu by sme totižto vedeli len zapnúť alebo vypnúť. Takýto stav by pre každého z nás zrejme znamenal diskomfort, a tak je dôležitosť meničov viac než potrebná. 

Situácie, keď nám frekvenčné meniče vypovedajú službu 

Frekvenčné meniče a elektrický prúd
Životnosť frekvenčných meničov

Využitie frekvenčných meničov je pomerne široké, my sa však pozrieme na ich aplikáciu v podmienkach ponorných čerpadiel. Frekvenčné meniče manažujú činnosť čerpadla, pričom úlohou čerpadla je samozrejme dopraviť vodu na požadované miesto. Príčinou poruchy môže byť prakticky čokoľvek a problém môže tkvieť v upchatom filtri, tlakovom senzore, kabeláži, elektroinštalácii alebo tiež samotnom meniči. Predstavme si teda niektoré z porúch a akým spôsobom sa prejavujú. Vo všeobecnosti by sme mohli spozorovať poruchu alebo poškodenie meniča tak, že na tomto zariadení nesvieti žiadna ledka alebo po jeho zapojení do siete dochádza k vyhadzovaniu hlavného ističa. Príčin s problémom ohľadne ističa však môže byť viacero a ďalšími sú zvýšená vlhkosť, nedostatočná izolácia kábla či jeho poškodenie. Porucha alebo poškodenie meniča sa však môžu tiež prejavovať jeho nekontrolovateľným blikaním, nereagovaním na podržanie tlačidla STOP na dlhšiu dobu alebo vykazovanie takej hodnoty tlaku, ktorá je mimo realitu. Ďalšou zo série komplikácií sú tie s prívodným elektrickým napájaním. Tento problém je identifikovateľný pomerne jednoducho a indikátorom býva rozsvietenie diódy pre alarm. Chybová hláška je zobrazená na displeji, pričom sa jedná o podpätie alebo prepätie. Ďalšie z chýb sa týkajú skôr čerpadla a tie sa môžu týkať napríklad poruchy motora alebo hydrauliky. Problémy s motorom sú signalizované opäť na kruhovom displeji a jedná o chybovú hlášku, ktorú nazývame ako prúdová špička. Porucha na hydraulike nie je príliš frekventovaná, no akonáhle sa objaví, vie dostatočne potrápiť. Opäť je na kruhovom displeji zobrazená konkrétna chybová hláška a táto porucha má jedno špecifikum. Sprvoti je totižto signalizovaná len občasne s frekvenciou raz za niekoľko dní, pričom táto početnosť postupne narastá. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://vyboelectric.sk/.

You Might Also Like