Aj test zraku by mal byť absolvovaný za náležitých podmienok

Test zraku u očného lekára

Stretli ste sa už niekedy s tým, že pri opakovanom teste zraku nasledujúcom bezprostredne po sebe došlo k odlišným výsledkom merania? Pokiaľ sa vám podobná situácia nestala tak vedzte, že z pohľadu lekára sa nemusí vôbec jednať o špecifickú situáciu a podobná môže nastať prakticky kedykoľvek. Pri teste zraku totižto existuje okruh pravidiel, ktoré by mal dodržiavať pacient a samozrejme aj lekár. Na presnosť počas testu zraku má následne značný vplyv aj prítomnosť denného svetla a počas vyšetrenia by do ordinácie nemalo žiadne dopadať. Test zraku dokáže byť následne ovplyvnený aj veľkosťou zreničiek. Za touto skutočnosťou stojí najmä to, že niektorí ľudia vidia inak pri roztiahnutých zreničkách v tmavom prostredí a iní ľudia zas vidia inak pri stiahnutých zreničkách v dobre presvetlenom prostredí.  

Test zraku nemusí mať zakaždým rovnaké výsledky a tie sú ovplyvňované viacerými faktormi

Ako prebieha test zraku?
Zrak a jeho testovanie

Odlišné a taktiež nepresné výsledky testu zraku môžu byť dosiahnuté aj pri pacientoch, ktorí bežne používajú kontaktné šošovky. Tie by sme nemali mať na očiach bezprostredne pred absolvovaním vyšetrenia a premerania zraku a potrebné ich je vybrať min. 24 hodín pred testom. Počas tohto dňa by ste mali radšej nosiť okuliare a dôvodom je teda fakt, že šošovka je schopná zmeniť geometriu v oblasti rohovky a taktiež dokáže ovplyvniť výkon zraku. Niečo podobné je teda pre test zraku absolútne neprípustné. Odlišnosti vo výkone zraku môžu byť taktiež spôsobené užívaním rôznych liekov a pozor je potrebné dať najmä na rôzne vedľajšie účinky. Lieky z takejto kategóriu dokážu napr. ovplyvniť produkciu sĺz. Vysušené oči teda dokážu zapríčiniť napätie v očiach a test opäť nebude prebiehať v ideálnych podmienkach. Návšteva v ordinácii je založená predovšetkým na otvorenej komunikácii a nejeden pacient pri vstupe do nej myslí len na to, ako rýchlo sa mu z nej podarí dostať von. Užívanie liekov vysušujúcich oko preto oznámte oftalmológovi a ten ich pri interpretácii výsledkov testu zraku určite zohľadní. Na meranie zraku si rozhodne nezabudnite pribaliť aj bežne používané okuliare a kontaktné šošovky. Rozhodne taktiež lekára oboznámte s aktuálnym vývojom zraku a porovnajte aktuálny stav s minulosťou. Viac o téme sa dozviete na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.

You Might Also Like