Pšenica si vyžaduje dodržiavanie určitých zásad, ktoré rozhodujú o veľkosti úrody

Pšenica a jačmeň

Každá poľnohospodárska plodina je závislá od zásahu človeka a rôznych faktorov, ktorými je ovplyvňovaná aj úroda pšenice. Táto plodina je najviac ovplyvnená predplodinou a už tá samotná rozhoduje o tom, ako sa bude pšenica dariť od zasiatia až po jej zber. Z tohto dôvodu je do pestovania pšenice potrebné zakomponovať aj také predplodiny, ktoré sú schopné potlačiť burinu. Vhodnými sa ukazujú najmä ďatelinotrávy a tie sú často kosené. Do tej kategórie taktiež radíme rastliny, ktoré v zemine odovzdajú veľké množstvo živín a najmä dusíka. Ako vhodné plodiny sa taktiež javia také, ktoré sú hnojené organickým spôsobom a dokážu nechať pôdu v dobre vyživovanej štruktúre a tu hovoríme najmä o olejninách, repe, zemiakoch a iných. Ozimná forma pšenice by mala byť vysievaná na prelome septembra a októbra a na vhodnosť obdobia má zásadný vplyv aj nadmorská výška. Čím je plodina pestovaná vyššie, tým skôr by sme mali začať s jej výsevom. 

Pšenica je ovplyvňovaná množstvom faktorov a každý z nich zohráva určitú úlohu na úrodu

Pšenica je veľmi obľúbená
Pestovanie pšenice

Neskoršie siatie môže mať svoju výhodu a tou je práve nižšia úroveň zaburinenia, pričom tými najväčšími nepriateľmi sú v tomto smere trávovité buriny. Pokiaľ teda bude plodina siata na ľahkej pôde a tá bude spracovaná v neskorej jeseni, tak zelené hnojenie nie je až tak úplne možné. V čase výsevu by súčasne nemala byť pôda značne vlhká. Ak by k niečomu takémuto dochádzalo, tak s určitosťou vieme predpovedať nižší výnos. Pôda bude v tom čase tuhá a jej štruktúra nebude dostatočne vhodná. Realizácia výsevu je do značnej miery ovplyvnená aj príslušnou lokalitou a v týchto procesoch by ste mali brať lokálne zvyklosti a skúsenosti s plnou vážnosťou. Ak by sme sa rozhodli zvýšiť zastúpenie obilnín v procesoch vysievania, tak výsledkom by mohlo byť zníženie veľkosti úrody a taktiež vyšší výskyt burín v pšenici. Pestovanie tejto poľnohospodárskej plodiny v monokultúrnom variante by mohlo byť v otázke zaburinenosti cca 2 až 3-krát horšie ako v prípade podielu obilnín v objeme 40%. Viac o danej téme sa dozviete na webovej stránke http://www.osivo.sk/.

You Might Also Like