Pílenie stromov – postup, dokumenty, rozdelenie

Pílenie stromov na záhrade

Stromy sú pľúca planéty. Ako všetci vedia, sú mimoriadne dôležité. Nielenže čistia vzduch, pomáhajú aj udržiavať klímu. Každý počas horúcich letných dní zaparkuje alebo posedí si pod stromom, kde je príjemný chládok. Ale aj stromy majú svoj život. Tak ako ľudia, hoci o niečo dlhší. Staré stromy postupne vysychajú a môžu byť vzhľadom k ich veľkosti, nebezpečné pre ľudí aj pre majetok. Pílenie stromov nie je jednoduché. Rieši sa v závislosti od toho, kde sa nachádza. V každom prípade z pohľadu bezpečnosti ľudí okolo ale aj tých, ktorí túto prácu vykonávajú, by pílenie stromov mali vykonávať profesionáli, ktorí majú skúsenosti ale aj zručnosť. Inak by mohlo dôjsť k vážnej ujme na majetku a čo je horšie aj na živote.

Rozdelenie stromov podľa umiestnenia a rizikovosti

Pílenie stromov má svoje opodstatnenie
Pri pílení stromov sa obráťte na profesionálnu firmu

Každý strom je iný – či už ide o druh, veľkosť, stav alebo aj terén v ktorom rastie. Podľa toho sa stromy delia na stromy rastúce na voľných priestranstvách, stromy v rizikových podmienkach alebo rizikové stromy a stromy v nedostupnom teréne. Pílenie stromov v nedostupnom teréne môže byť vykonávané na rizikových stromoch alebo aj zdravých. Sú to stromy, ktoré sú umiestnené v nedostupnom teréne, no spôsobom rastu či umiestnenia môžu spôsobiť poškodenie zdravia alebo majetku. Takéto stromy sa pília po častiach, viazané na lano a spúšťajú sa postupne a pomaly. Stromy na voľných priestranstvách  sa pília jednoduchým lesníckym spôsobom priamo zo zeme. V tomto prípade je v okolí stromu dostatok miesta, takže celý strom po spílení spadne na vopred určené miesto a následne sa drevo spracuje. Stromy v rizikových podmienkach alebo rizikové stromy sú také, ktoré sú podmyté, suché, napadnuté škodcami alebo  stromy v blízkosti inžinierskych sietí, či v blízkosti budov kde môžu narúšať statiku budov, pri páde poškodiť majetok ako automobily ale zdravie ľudí. Takéto stromy je nevyhnutné spiľovať postupne po častiach, pričom konáre nesmú padať voľne ale musia byť vzájomne naviazané. Celý priestor musí byť zabezpečený a práca sa vykonáva pomocou vysokozdvižnej plošiny alebo pomocou horolezeckej techniky. Pílenie stromov musí byť v prvom rade ošetrené dokumentačne. V prvom rade je potrebné podať žiadosť, vykonať obhliadku, zvážiť, či naozaj ide o riziko, či na stromoch nehniezdia ohrozené druhy vtákov atď. Ak potrebujete riešiť pílenie stromov, obráťte sa na nasledujúcu internetovú stránku: https://www.krasna-zahrada.sk/.

You Might Also Like